Оцінка ефективності бюджетної програми 2019 рік

0610160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах , об’єднаних територіальних громадах”

0611010 “Надання дошкільної освіти”

0611020 “Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)”

0611090 “Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми”

0611100 “Надання спеціальної освіти мистецькими школами”

0611161 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти”

0611162 “Інші програми та заходи у сфері освіти”

0611170 “Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів”

0612111 “Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санітарної) допомоги”

0613112 “Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту”

0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»

0613210 “Організація та проведення громадських робіт”

0614030 “Забезпечення діяльності бібліотек”

0614060 “Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів”

0614081 “Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва”

0614082 “Інші заходи у сфері культури і мистецтва”

0617325 “Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту”

0617363 “Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”