До уваги батьків та педагогів

Через повномасштабну війну на території нашої країни організація інклюзивного навчання в закладах дошкільної та загальної середньої освіти зазнала деяких змін. Тож розглянемо основні новації, встановлені на законодавчому рівні, які слід врахувати у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (зміни внесені Постановою КМУ від 26.04.2022 № 483)
За новими правовими нормами у період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) заклад освіти не може відмовити в організації інклюзивного навчання дитини з особливими освітніми потребами та створенні інклюзивного класу (групи). Норми щодо граничної кількості дітей з ООП, які діяли раніше, не застосовуються. 
Інклюзивне навчання у закладах дошкільної освіти
Згідно з оновленим Порядком зарахування дітей з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної освіти, переведення та відрахування, формування груп здійснюється відповідно до Положення про заклад дошкільної освіти. У період воєнного стану для організації навчання вихованців із ООП (зокрема з числа ВПО) законними представниками дитини можуть подаватись копії:
 • документа, що посвідчує особу (в разі наявності);
 • висновку ІРЦ (документи, видані до 1 січня 2022 року, є дійсними до закінчення строку їх дії або до видачі нового в установленому порядку).
Якщо висновок ІРЦ не містить інформації про рівень підтримки, дитина зараховується у групу відповідно до складності її порушень з урахуванням рекомендацій команди психолого-педагогічного супроводу (за участю фахівців ІРЦ). 
Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги вихованцям із ООП надаються фахівцями ІРЦ та педагогічними працівниками закладу освіти, зокрема й тими, хто був вимушений змінити своє місце проживання та/або місце роботи (за умови дотримання безпеки).
Інклюзивне навчання у закладах загальної середньої освіти
Згідно з оновленим Порядком на період воєнного стану, крім інституційної (очної (денної)) форми здобуття освіти, у закладах загальної середньої освіти можна застосовувати дистанційно-очну (змішану) форму навчання.
Для зарахування учнів із ООП (зокрема тих, що були вимушені змінити своє місце проживання внаслідок воєнного стану) до закладу освіти  можуть подаватись копії висновку та документа, що посвідчує особу (в разі наявності). 
Для учнів, які здобувають освіти в різних інклюзивних класах одного або різних років навчання, з урахуванням індивідуальних програм розвитку можуть формуватися та функціонувати тимчасові інклюзивні міжкласні групи (кількість школярів не має перевищувати дванадцяти осіб). 
Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття для учнів з особливими освітніми потребами (за умови дотримання безпеки учасників освітнього процесу) можуть проводитися педагогічними працівниками закладу освіти та фахівцями ІРЦ, зокрема и тими, хто був вимушений змінити своє місце проживання та/або місце роботи. Засідання команди психолого-педагогічного супроводу за участю фахівців ІРЦ, які брали участь у проведенні комплексної оцінки, можуть проходити в режимі он-лайн та/або у змішаному очно-дистанційному форматі.
Згідно з листом МОН від 06.09.2022 №1/10258-22 у разі звернення законних представників учнів з ООП, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, заклад освіти має зарахувати дитину на підставі обов’язкових документів для зарахування, у тому числі надісланих електронною поштою чи у мессенджерах. Школи мають знайти відповідний висновок в АС ІРЦ, створити індивідуальну програму розвитку та надіслати її батькам для ознайомлення доступними способами. Після отримання згоди законних представників дитини, програма має бути підписана всіма членами команди та затверджена керівником закладу освіти. 
Згідно зі змінами до Положення про інклюзивно-ресурсний центр для учнів, які тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, під час переходу між рівнями освіти строк дії висновку продовжується на період воєнного стану. Повторна комплексна оцінка має бути проведена не пізніше ніж через три місяці після його припинення та повернення учня на територію, підконтрольну України. 
Аби мінімізувати наслідки психологічної травми дітей з ООП, Інститутом спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України розроблено відповідні поради та рекомендації для роботи з вихованцями, які мають порушення:
Робота інклюзивно-ресурсного центру
Постановами КМУ від 29.04.2022 №493 та від 30.08.2022 №979 внесено зміни до Положення про інклюзивно-ресурсний центр. В оновленому документі доповнено значення терміну “підтримка в освітньому процесі” й викладено таким чином:
Підтримка в освітньому процесі – підтримка, що надається здобувачам освіти постійно або тимчасово та передбачає створення для них сприятливих для навчання умов у закладі освіти, а також здійснення додаткових заходів, спрямованих на подолання їх освітніх труднощів, у тому числі тих, що виникли внаслідок психологічної травми
У період воєнного стану фахівці ІРЦ мають проводити комплексну оцінку та здійснювати системний кваліфікований супровід дітей з ООП, які були вимушені змінити своє місце проживання та:
 • зараховані в інклюзивні класи (групи) закладів освіти і не отримують додаткових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг за місцем навчання;
 • здобувають освіту з використанням технологій  дистанційного навчання, але не отримують корекційно-розвиткових або психолого-педагогічних послуг за місцем навчання внаслідок особливостей психофізичного розвитку.
Для дітей з числа ВПО комплексна оцінка проводиться протягом тижня з моменту звернення. Також ІРЦ має надавати їхнім законним представникам інформацію про заклади освіти, в яких можна продовжити здобуття освіти та отримати відповідну допомогу. 
Комплексна оцінка, у тому числі повторна, проводиться за письмовим зверненням або онлайн-заявою, сформованою в АС ІРЦ, поданою одним із батьків або іншим законним представником, право якого визначено ч. 4 ст. 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». До заяви можуть надаватися:
 • копії документів, що посвідчують особу, або документи, завантажені у мобільний додаток додатка Порталу Дія;
 • зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для учнів), малюнки, інші результати навчання, виховання та розвитку особи. 
Комплексна оцінка проводиться фахівцями ІРЦ з обов’язковим спостереженням та додатковим збором інформації про особливості навчання особи в закладі освіти за такими напрямами: 
 • фізичний розвиток (визначається рівень загального розвитку, відповідність віковим нормам, розвиток дрібної моторики, спосіб пересування тощо, а також його вплив на фізичну та рухливу активність особи, її освітню діяльність);
 • мовленнєвий розвиток особи (визначається рівень розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявність мовленнєвого порушення та його структура, а також його вплив на опанування навчальних програм, розвиток комунікативних навичок тощо);
 • когнітивна сфера (визначається рівень сформованості пізнавальних процесів (сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага) та їхній вплив на освітню діяльність);
 • емоційно-вольова сфера (виявляється здатність до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин, психологічний стан дитини, а також його впливу на освітню діяльність);
 • освітня діяльність (визначаються всі напрями з урахуванням критеріїв формування вмінь та навичок, впливу встановлених особливих освітніх потреб на рівень сформованості знань, умінь, навичок відповідно до вікових особливостей).
За результатами оцінки визначаються потреби і надаються рекомендації закладам освіти щодо облаштування освітнього середовища (простору), адаптації/модифікації навчальних програм, застосування корекційно-розвиткового складника в освітніх програмах тощо. 
У період воєнного стану комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом п’яти робочих днів. Висновок видається законному представнику дитини з ООП у двох примірниках (один із них батьки надають до закладу освіти) та має містити: 
 • категорію (тип) особливих освітніх потреб (труднощів) та інформацію щодо ступеня їх прояву; 
 • рівень підтримки для організації інклюзивного навчання в закладі освіти.  
Якщо батьки не погоджуються з висновком, вони можуть звернутися до відповідного органу управління освітою з питань діяльності ІРЦ, який протягом 10 робочих днів з дати звернення зобов’язаний організувати проведення повторної комплексної оцінки дитини з ООП. 
Висновок про комплексну оцінку також є підставою для складання індивідуальної програми розвитку учня з ООП, який здобуває освіту за формою педагогічного патронажу. 

До відома батьків та педагогів, яким потрібно продовжити інклюзивне навчання в закладах освіти!

👩‍🏫 ⚠️ Важлива інформація! Лист МОН України від 04.05.2020 р. N1/9-232 щодо організації проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (після закінчення карантину).

Просимо підготувати необхідні документи та записатися на проведення оцінки.

Нагадуємо про можливість дистанційного подання документів. Усю додаткову інформацію можна отримати у вайбері в групі “ІРЦ інформує” та за контактними телефонами фахівців інклюзивно-ресурсного центру.

Перелік документів, необхідних для проведення комплексної оцінки розвитку дитини:

1. Документи, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників.

2. Свідоцтво про народження дитини. 3. Індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності).

4. Форма первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, у разі потреби – довідки від психіатра.

Центр проводить комплексну оцінку не пізніше, ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини. Якщо дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися: Психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного навчального закладу. Зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень, малюнки. Документи щодо додаткових обстежень дитини.

При повторному зверненні дитини з особливими освітніми потребами до центру подаються: Попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки. Висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.